Φορητή τιμολόγηση

Η εφαρμογή είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί σε online σύνδεση με το ERP της επιχείρησης.
Όλες οι πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στο Back office της επιχείρησης. Ο χρήστης καταχωρεί παραγγελίες, εκδίδει παραστατικά, επανεκτυπώνει παραστατικά και εκτελεί όλες τις εργασίες που συνοδεύουν μια παράδοση ή μία παραγγελία.

Παρακάτω φαίνονται κάποιες οθόνες από το πρόγραμμα της φορητής τιμολόγησης:
Δείτε εφαρμογές σε πελάτες μας :
ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΑΣ