Συγκέντρωση, διαλογή και ιχνηλασιμότητα γεωργικών προϊόντων

Το σύστημα μηχανοργάνωσης και ελέγχου κάθε παραγωγικής επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η δημιουργία και χρήση ενός σύγχρονου συστήματος βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.


Γνωρίζοντας τις ανάγκες ενός διαλογητηρίου υλοποιήσαμε μία εφαρμογή που καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας που επιβάλλουν τόσο οι εξελίξεις, όσο και η νομοθεσία.


Το σύστημα είναι βασισμένο στην πλατφόρμα RAM Retail και συνεργάζεται με το ERP back office.


Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής:


Κατά την άφιξη της πρώτης ύλης το όχημα προσεγγίζει τη γεφυροπλάστιγγα, η οποία είναι σε απευθείας σύνδεση με την εφαρμογή (αν η εγκατάσταση δεν διαθέτει γεφυροπλάστιγγα, οι πληροφορίες καταχωρούνται χειροκίνητα), όπου καταγράφονται οι μετρήσεις, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς τους (κλούβες, τελάρα, χύδην, κτλ). Με την παραλαβή εκδίδονται αυτομάτως η ζυγοταινία, οι ετικέτες σήμανσης του προϊόντος και το δελτίο παραλαβής. Συγχρόνως καταγράφονται, όλα τα στοιχεία που οφείλουν να ακολουθήσουν την κάθε παρτίδα, όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρτίδας παραλαβής, οι πληροφορίες προέλευσης, τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, κτλ. Επίσης, το ζυγολόγιο (ημερολόγιο ζυγίσεων) εκδίδεται όποτε ζητηθεί από την εφαρμογή.
Κατά τη διαδικασία της διαλογής, οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα της διαλογής του προϊόντος καταχωρούνται με βάση τη σήμανση ζυγοταινίας που εκδόθηκε κατά την παραλαβή του προϊόντος. Η μέθοδος καταχώρησης είναι είτε αυτόματη και ακριβής μέσω σύνδεσης του διαλογητηρίου με ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε δειγματοληπτική και χειροκίνητη.


Στο τελευταίο στάδιο της διαλογής, της συσκευασίας και σήμανσης, η εφαρμογή παράγει ετικέτες οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση της ιχνηλασιμότητας.   

 
Για την παραγωγή των ετικετών αυτών απαιτείται σύστημα εκτυπωτών, τοποθετημένων στις θέσεις εργασίας όπου γίνεται η τελική συσκευασία του προϊόντος. Οι πληροφορίες που θα τυπώνονται κάθε φορά και σε κάθε θέση εργασίας καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος, ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη για σήμανση, πχ το προϊόν, το μέγεθος, τον πελάτη, κτλ. Η εκτύπωση γίνεται όταν ο διαλογέας ετοιμάσει την τελική συσκευασία και πιέσει έναν διακόπτη, ο οποίος δίνει την εντολή στο σύστημα για εκτύπωση.


Υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε θέση τελικής συσκευασίας με εκτυπωτή ετικετών, να τοποθετηθεί και ζυγιστικός εξοπλισμός. Σε αυτή την περίπτωση με την πίεση του διακόπτη γίνεται αυτόματη ζύγιση της συσκευασίας (βάρος κατά την συσκευασία) πριν εκτυπωθεί η ετικέτα, πληροφορία που δύναται να αναγράφεται στην ετικέτα αν επιλεγεί από τον διαχειριστή.


Στο τελικό συσκευασμένο προϊόν οι πληροφορίες της ετικέτας θα είναι εκείνες που θα ενημερώσουν οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο για το περιεχόμενο της συσκευασίας, την ποιότητα, την ποσότητα, και οτιδήποτε άλλο έχει επιλέξει ο διαχειριστής να είναι ευδιάκριτο. Ο αριθμός του ζυγολογίου που ακολουθεί την παρτίδα είναι επίσης τυπωμένος στην ετικέτα, εξυπηρετώντας τη διαδικασία της ιχνηλασιμότητας. Είναι δυνατή η παραγωγή barcode σε κάθε ετικέτα, για την ευκολότερη ανάγνωση και καταγραφή της κάθε συσκευασίας(π.χ. EAN 128). Η ανάγνωση του barcode θα εμφανίζει άμεσα όλες τις πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας. 
Δείτε εφαρμογές σε πελάτες μας :
ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου