Πρόγραμμα παραγγελιοληψίας

 

Η RAM επε έχει αναπτύξει offline σύστημα  παραγγελιοληψίας-τιμολόγισης με χρήση εικόνων. Οι εικόνες συνδέονται με τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες της εμπορικής εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο  η συλλογή των ειδών γίνεται γρήγορα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί 1η και 2η μονάδα μέτρησης και  1η και 2η έκπτωση καθώς και τις ορισμένες τιμολογιακές πολιτικές της εμπορικής εφαρμογής.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλό κόστος εξοπλισμού

- Δυνατότητα χρήσης των τιμολογιακών πολιτικών του εμπορικού

- Η σύνδεση του προγράμματος είναι υλοποιημένη για τα ευρέως διαδομένα Εμπορικά προγράμματα

- Εύκολη χρήση του προγράμματος

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Αποστολή των παραστατικών με email

- Online σύνδεση με το εμπορικό για τις καρτέλες πελατών και εκτύπωση τους

- Καταγραφή των ποσοτήτων στο ράφι, αλλά και του ανταγωνισμού

- Τριγωνικές Πωλήσεις