Προβολή Ανακοίνωσης/Νέου

Νέα εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης
Η RAM επε ανέπτυξε μια web εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της (αυτόνομη) ή σε απευθείας σύνδεση με το ERP της εταιρείας. Υπάρχει εγκατεστημένη βάση με Atlantis και xLine. Δείτε το demo στο link.

link: demo.ram.gr/
08/11/2012